Mặt nạ phòng độc

25% 3M 3301K-100, Phin lọc hơi dung môi và axit
130.000₫ 173.000₫
Tình trạng: Còn hàng
25% 3M 6009, Phin lọc hơi thủy ngân và Clo
577.000₫ 769.000₫
Tình trạng: Còn hàng
25% 3M 6003, Phin lọc hổn hợp hơi hữu cơ hơi axit, Màu vàng
397.000₫ 530.000₫
Tình trạng: Còn hàng
25% 3M 6001, Phin lọc hơi hữu cơ than hoạt tính
212.000₫ 282.000₫
Tình trạng: Còn hàng
25% 3M 6800, Mặt nạ phòng độc nguyên mặt 2 phin lọc
4.047.000₫ 5.396.000₫
Tình trạng: Còn hàng
22% 3M 7501 7502, Mặt nạ phòng độc nửa mặt 2 phin lọc
646.000₫ 831.000₫
Tình trạng: Còn hàng
19% 3M 6100 6200, Mặt nạ phòng độc nửa mặt 2 phin lọc
501.000₫ 622.000₫
Tình trạng: Còn hàng
33% 3M 3100 3200, Mặt nạ phòng độc nửa mặt
222.000₫ 332.000₫
Tình trạng: Còn hàng
33% 3M HF51/HF52, Mặt nạ phòng độc nửa mặt
388.000₫ 582.000₫
Tình trạng: Còn hàng

Giỏ hàng