Máy Khoan

Milwaukee M18 BLHACD26, Máy khoan bê tông, 18V, 26mm, Màu đỏ đen
Trả góp 0%
17% Milwaukee M18 BLHACD26, Máy khoan bê tông, 18V, 26mm, Màu đỏ đen
5.500.000₫ 6.600.000₫
Tình trạng: Còn hàng
Milwaukee M18 FPD3, Máy khoan động lực, 18V, Màu đỏ đen
Trả góp 0%
17% Milwaukee M18 FPD3, Máy khoan động lực, 18V, Màu đỏ đen
5.350.000₫ 6.420.000₫
Tình trạng: Còn hàng
Milwaukee M12 FPD2, Máy khoan động lực, 12V, Màu đỏ đen
Trả góp 0%
17% Milwaukee M12 FPD2, Máy khoan động lực, 12V, Màu đỏ đen
3.910.000₫ 4.692.000₫
Tình trạng: Còn hàng
Milwaukee M18 FHX, Máy khoan búa, 18V, Màu đỏ đen, 18472009
Trả góp 0%
10% Milwaukee M18 FHX, Máy khoan búa, 18V, Màu đỏ đen, 18472009
8.640.000₫ 9.600.000₫
Tình trạng: Còn hàng
Milwaukee M18 FHPX, Máy khoan búa thế hệ mới, 18V, 32mm, Màu đỏ đen, 18413006
Trả góp 0%
10% Milwaukee M18 FHPX, Máy khoan búa thế hệ mới, 18V, 32mm, Màu đỏ đen, 18413006
12.960.000₫ 14.400.000₫
Tình trạng: Còn hàng
Milwaukee M18 FMDP, Máy khoan từ dùng pin, 18V, Màu đỏ đen, 18127029
Trả góp 0%
12% Milwaukee M18 FMDP, Máy khoan từ dùng pin, 18V, Màu đỏ đen, 18127029
31.800.000₫ 36.000.000₫
Tình trạng: Còn hàng
Milwaukee M12 CH, Máy khoan búa hai chế độ, 12V, Màu đỏ đen, 18098036-18098026
Trả góp 0%
10% Milwaukee M12 CH, Máy khoan búa hai chế độ, 12V, Màu đỏ đen, 18098036-18098026
5.450.000₫ 6.048.000₫
Tình trạng: Còn hàng
Milwaukee M12 FPD, Máy khoan động lực 12V, Màu đỏ đen, 18194045-18194050
Trả góp 0%
17% Milwaukee M12 FPD, Máy khoan động lực 12V, Màu đỏ đen, 18194045-18194050
3.680.000₫ 4.416.000₫
Tình trạng: Còn hàng
Milwaukee M18 FPD2, Máy khoan động lực, 18V, Màu đỏ đen, 18286011-18286016
Trả góp 0%
17% Milwaukee M18 FPD2, Máy khoan động lực, 18V, Màu đỏ đen, 18286011-18286016
5.040.000₫ 6.048.000₫
Tình trạng: Còn hàng
Milwaukee C12 RAD, Máy khoan góc vuông, 12V, Màu đỏ đen, 18468030
Trả góp 0%
11% Milwaukee C12 RAD, Máy khoan góc vuông, 12V, Màu đỏ đen, 18468030
2.680.000₫ 3.024.000₫
Tình trạng: Còn hàng
Milwaukee M12 FDDXKIT, Thân máy khoan đa năng 4 đầu, 12V, Màu đỏ đen, 18365009
Trả góp 0%
12% Milwaukee M12 FDDXKIT, Thân máy khoan đa năng 4 đầu, 12V, Màu đỏ đen, 18365009
6.580.000₫ 7.440.000₫
Tình trạng: Còn hàng

Giỏ hàng