Vật tư y tế

3M 8609, Túi ép dẹp chứa dụng cụ y tế tiệt khuẩn 3M Steri-dual 8609
Trả góp 0%
1% 3M 8609, Túi ép dẹp chứa dụng cụ y tế tiệt khuẩn 3M Steri-dual 8609
1.894.000₫ 1.911.108₫
Tình trạng: Còn hàng
3M 8607, Túi ép dẹp chứa dụng cụ y tế tiệt khuẩn 3M Steri-dual 8607
Trả góp 0%
1% 3M 8607, Túi ép dẹp chứa dụng cụ y tế tiệt khuẩn 3M Steri-dual 8607
1.495.000₫ 1.508.677₫
Tình trạng: Còn hàng
3M 1295 Rapid Readout Biological lndicator, Test vi sinh 4hr, 70200776030
Trả góp 0%
1% 3M 1295 Rapid Readout Biological lndicator, Test vi sinh 4hr, 70200776030
284.000₫ 285.967₫
Tình trạng: Còn hàng
3M 3346E Cavilon No Sting Barrier Film, Dung dịch Cavilon bảo vệ da, 28ml, 70200764945
Trả góp 0%
1% 3M 3346E Cavilon No Sting Barrier Film, Dung dịch Cavilon bảo vệ da, 28ml, 70200764945
248.000₫ 250.000₫
Tình trạng: Còn hàng

Giỏ hàng