- Đơn hàng tối thiểu là 3.000.000 VNĐ

- Thời gian trả góp: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng.

- Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

- Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

- Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do dó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

- Không giới hạn số lần mua trả góp.

- Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline Bamboostore.vn số 0327 536 536 hoặc hotline Alepay (Ngân lượng) số 1900585899.

Giỏ hàng