Milwaukee, Combo 2 - Giải pháp ô tô, xe máy cho mọi hành trình sẵn sàng, 1 Máy siết bu lông M18 FIW212, 1 Máy bắt vút M18 FID3, 1 Bộ đầu vặn vít ngắn 10pcs, 1 Bộ đầu khẩu siết bu lông 1/2 14pcs, 1 Găng tay chống cắt level 1, 1 Sạc pin M12-18C, 2 Pin M18B5

Click chuột lên hình để phóng to

Milwaukee, Combo 2 - Giải pháp ô tô, xe máy cho mọi hành trình sẵn sàng, 1 Máy siết bu lông M18 FIW212, 1 Máy bắt vút M18 FID3, 1 Bộ đầu vặn vít ngắn 10pcs, 1 Bộ đầu khẩu siết bu lông 1/2 14pcs, 1 Găng tay chống cắt level 1, 1 Sạc pin M12-18C, 2 Pin M18B5
Milwaukee, Combo 2 - Giải pháp ô tô, xe máy cho mọi hành trình sẵn sàng, 1 Máy siết bu lông M18 FIW212, 1 Máy bắt vút M18 FID3, 1 Bộ đầu vặn vít ngắn 10pcs, 1 Bộ đầu khẩu siết bu lông 1/2 14pcs, 1 Găng tay chống cắt level 1, 1 Sạc pin M12-18C, 2 Pin M18B5
Milwaukee, Combo 2 - Giải pháp ô tô, xe máy cho mọi hành trình sẵn sàng, 1 Máy siết bu lông M18 FIW212, 1 Máy bắt vút M18 FID3, 1 Bộ đầu vặn vít ngắn 10pcs, 1 Bộ đầu khẩu siết bu lông 1/2 14pcs, 1 Găng tay chống cắt level 1, 1 Sạc pin M12-18C, 2 Pin M18B5
Milwaukee, Combo 2 - Giải pháp ô tô, xe máy cho mọi hành trình sẵn sàng, 1 Máy siết bu lông M18 FIW212, 1 Máy bắt vút M18 FID3, 1 Bộ đầu vặn vít ngắn 10pcs, 1 Bộ đầu khẩu siết bu lông 1/2 14pcs, 1 Găng tay chống cắt level 1, 1 Sạc pin M12-18C, 2 Pin M18B5
Milwaukee, Combo 2 - Giải pháp ô tô, xe máy cho mọi hành trình sẵn sàng, 1 Máy siết bu lông M18 FIW212, 1 Máy bắt vút M18 FID3, 1 Bộ đầu vặn vít ngắn 10pcs, 1 Bộ đầu khẩu siết bu lông 1/2 14pcs, 1 Găng tay chống cắt level 1, 1 Sạc pin M12-18C, 2 Pin M18B5
Milwaukee, Combo 2 - Giải pháp ô tô, xe máy cho mọi hành trình sẵn sàng, 1 Máy siết bu lông M18 FIW212, 1 Máy bắt vút M18 FID3, 1 Bộ đầu vặn vít ngắn 10pcs, 1 Bộ đầu khẩu siết bu lông 1/2 14pcs, 1 Găng tay chống cắt level 1, 1 Sạc pin M12-18C, 2 Pin M18B5
Milwaukee, Combo 2 - Giải pháp ô tô, xe máy cho mọi hành trình sẵn sàng, 1 Máy siết bu lông M18 FIW212, 1 Máy bắt vút M18 FID3, 1 Bộ đầu vặn vít ngắn 10pcs, 1 Bộ đầu khẩu siết bu lông 1/2 14pcs, 1 Găng tay chống cắt level 1, 1 Sạc pin M12-18C, 2 Pin M18B5
Milwaukee, Combo 2 - Giải pháp ô tô, xe máy cho mọi hành trình sẵn sàng, 1 Máy siết bu lông M18 FIW212, 1 Máy bắt vút M18 FID3, 1 Bộ đầu vặn vít ngắn 10pcs, 1 Bộ đầu khẩu siết bu lông 1/2 14pcs, 1 Găng tay chống cắt level 1, 1 Sạc pin M12-18C, 2 Pin M18B5

Milwaukee, Combo 2 - Giải pháp ô tô, xe máy cho mọi hành trình sẵn sàng, 1 Máy siết bu lông M18 FIW212, 1 Máy bắt vút M18 FID3, 1 Bộ đầu vặn vít ngắn 10pcs, 1 Bộ đầu khẩu siết bu lông 1/2 14pcs, 1 Găng tay chống cắt level 1, 1 Sạc pin M12-18C, 2 Pin M18B5

Hãng: Milwaukee Mã sản phẩm: 332946038001
Giá: 9.900.000₫ Giá thị trường: 16.934.000₫ Tiết kiệm: 7.034.000₫
Thông tin sản phẩm

Combo 2 - Giải pháp ô tô, xe máy cho mọi hành trình sẵn sàng bao gồm :

  • 1 Máy siết bu lông M18 FIW212
  • 1 Máy bắt vút M18 FID3
  • 1 Sạc pin M12-18C
  • 2 Pin M18B5
  • 1 Bộ đầu vặn vít ngắn 10pcs
  • 1 Bộ đầu khẩu siết bu lông 1/2 14pcs
  • 1 Găng tay chống cắt level 1
Xem thêm chi tiết sản phẩm
Tình trạng: Còn hàng

Hoặc chỉ trả trước 3.300.000₫ x 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu thêm(?)

1

Giỏ hàng